Časté dotazy

Okenní fólie pro automobily se vždy instalují na vnitřní stranu skla. Termo-izolační fólie neboli tepelně izolační okenní fólie se instalují na vnitřní stranu skla. Fólie, které zabraňuj přehřívání interiérů místností a skladů se aplikují na vnější stranu skla. Bezpečnostní fólie a ochranné fólie se aplikují na vnitřní a vnější stranu skla.

 

 
Protisluneční externí fólie na vnější straně skla
Tepelně izolační fólie na vnitřní straně skla
Instalace okenních fólií na sklo a polykarbonát se vždy doporučuje certifikovaným profesionálem, který zajistí nejlepší vizuální kvalitu a film bude dosahovat úrovně výkonnosti uvedené v dokumentaci výrobce. Pokud chcete zkusit samoinstalaci fólií, připravili jsme pro Vás návod na lepení fólií na sklo a polykarbonát na youtube je také k shlédnutí video s ukázkou instalace okenní fólie madico. Kromě samotné instalace, výběr okenních fólií by měl být proveden po profesionální poradě, aby se zajistily požadované výsledky, pokud jde o kvalitu, vizuální aspekty a dosažení dlouhodobé výkonnosti. Dalším důležitým aspektem, který je třeba zohlednit je, že pouze na profesionální instalace se vztahuje záruka. Pro konzultaci výběru vhodné fólie nás můžete kontaktovat telefonicky: 777 195 599 nebo vyplněním poptávky.

NÁVOD NA LEPENÍ OKENNÍCH FÓLIÍ

Okenní fólie jsou odolné proti poškrábání díky speciální čiré vrstvě deponované na fólii. Okenní fólie se čistí běžnými domácími prostředky, který neobsahují ketony či aceton. Pro čištění se používají papírové ručníky, houby nebo tkaniny. Nepoužíváme tvrdých kartáčů a stěrek. Povrch fólie je upraven tak, že jsou nečistoty snadno odstraňovány. Pro odstranění pevných nečistot lze použít měkkou utěrku.

Ukázka nabídky na instalaci tepelně izolační fólie

Je-li fólie nainstalována profesionálním způsobem a na základě odborného poradenství, nehrozí popraskání skla. Existují však případy, kdy je instalována správná fólie pro daný typ zasklení a kde původní zasklení nebylo dobře nainstalováno a sklo bylo za rámem naštípnuto. Narušený bod se pak stane bodem napětí po instalaci fólie a v důsledku termálního pnutí, může dojít k popraskání skla. Proto je důležité mít profesionální pomoc při určení správného typů fólie pro konkrétní instalaci. Obecně platí, že fólie, která má celkovou solární absorpci vyšší než 43%, neinstalujeme na vnitřní stranu izolačních skel, která jsou vystavena slunečnímu záření.
Výrobce udává rozdílné záruky na materiál dle typu instalace. Kvalitní okenní fólie, které nabízíme, s vhodnou údržbou zůstávají na skle i 20 let aniž by se změnil vzhled a barevnost fólie. Okenní fólie mohou být odstraněny ze skla v případě potřeby kdykoli strhnutím fólie a očištěním lepidla, které drželo fólii ke sklu. Interní fólie mají životnost 20 let a více. Externí fólie mají životnost od přibližně 9 let do přibližně 18 let dle typu fólie.

 

 
Externí fólie s životností 15 let a více , řada externích fólií XTRM s prodlouženou životností
Náklady na instalaci fólií na sklo a polykarbonát se liší v závislosti na požadované funkci fólie (solární, bezpečnostní, estetické nebo kombinace různých funkcí). Cena za instalaci fólií na sklo za práci je 500Kč/m2 bez DPH. Cena za materiál se pohybuje od 500 Kč/m2 bez DPH. Bezpečnostní fólie na sklo: cena od 950Kč/m2 bez DPH za materiál. Fólie proti přehřívání místností a fólie pro snížení nákladů na vytápění: 950Kč/m2 bez DPH za materiál. Výroba a dodávka řezané grafiky od 1250Kč/m2 bez DPH. Po zaslání specifické poptávky Vám rádi sdělíme přesnou cenu pro požadovaný typ a rozsah.
Záruka je dána výrobcem okenních fólií o integritě a vizuálních aspektech okenních fólií za předpokladu, že okenní fólie je nainstalována profesionálním způsobem a na základě odborného poradenství. Záruka se může lišit od výrobce k výrobci. Naše společnost Vám poskytuje záruku na dodané dílo po dobu tří let.
Návratnost fólií se liší zejména v závislosti na množství sluncem ozářené expozice skla, typu použité fólie, typu skla. Obecně platí, že návratnost se pohybuje mezi 2–5 roky. Jsou i instalace, kdy návratnost byla i dříve, a to i po šesti měsících, vždy však závisí na několika faktorech.
Ochrana proti škodlivému UV (ultrafialovému) záření použita v okenních fólií není neomezená, ale je navržen tak, aby zajistila stále vysokou ochranu proti škodlivému UV po celou dobu životnosti fólie.

 

 
Ukázka spektrálního měření slunečního záření v tabulce Popis spektra slunečního záření, znázornění ultrafialového záření v nm ( nanometrech ) Nanometr (značka nm) je délková jednotka, 10−9 neboli 1 miliardtina metru
Ultrafialové záření UV UV-C UV-B UV-A
Aplikací externí reflexní fólie na sklo se docílí zrcadlového efektu z venku – není vidět dovnitř a zároveň vidíte z interiéru ven. Tento efekt působí velice dobře během dne. V noci po rozsvícení světla tento efekt klesá a pro docílení soukromí v pozdních hodinách je nutné použít závěs či žaluzie. Z fyzikálního hlediska není možné docílit, aby fólie byla stejně účinná v noci jako za dne. Pro to, aby fólie měla tuto vlastnost, kdy zajistí přes den soukromí, musí být fólie tónovaná. Nejvíce reflexní fólie uberou trochu denního světla. Je dobré tedy volit mezi silou reflexe a tónováním fólie. Čím více je fólie reflexní, tím více ubere světla. Pro prostory využívané jako kanceláře, doporučujeme střední variantu- fólii SILVER 35 EXT nebo TITAN 35 EXT . Tyto fólie na sklo zaručí stálý dostatek denního světla a zároveň splní požadavek pro dostatečnou reflexní externí vrstvu. Pro větší prosklené plochy se není zapotřebí obávat nepříjemného ztmavení interiéru při použití nejvíce reflexních fólií na sklo jako je SILVER 20 nebo TITAN 20 .
Pro instalaci okenních fólií používáme roztok vody s dětským šamponem Johnson baby. Vodu se šamponem mícháme v poměru 1 kávová lžíce na 1,5 l vody.
Zabezpečit zrcadlové plochy proti případnému zranění při rozbití nebo pádu do zrcadla lze dosáhnout nalepením ochranné čiré fólie na sklo na zadní stranu zrcadla. Aplikuje se ochranná fólie o síle 0,1mm, 0,18mm nebo 0,23mm. Pro volbu vhodné tloušťky fólie rozhoduje velikost zrcadlové plochy a předpokládaný odhad destrukční energie. Pro případ, kdy by hrozil náraz dítěte do zrcadlové plochy, doporučujeme zvolit fólii o síle 0,20mm, kterou standardně lepíme na zrcadla v baletních školách nebo divadelních zkušebnách. Námi dodávané ochranné fólie mají zdravotní atesty a pevnostní atest podle normy EN 12 600.
Keramické tepelně-izolační fólie na sklo se pro tepelné záření topných těles chovají jako tepelná zrcadla. Tepelné záření odrážejí zpět do interiéru a současně pohlcují. Tím zvyšují povrchovou teplotu skla a omezují kondenzaci vodní páry. Jinak řečeno, omezují rosení oken. Termoizolační fólie rosení skel omezí. 100% omezení rosení skel záleží na rosném bodu v dané místnosti a dalších faktorech. Instalací termoizolační fólie se nedá 100% určit pokud rosení skel zcela vymizí nebo se zlepší například o 80%. Vhodnou fólií je tepelně izolační okenní SOLAR 50 C.
Přehřívání místností lze limitovat použitím externích fólií na sklo nebo externích fólií na polykarbonát. Z našich zkušeností se teplota v interiéru výrazně sníží. V bytové jednotce se teplota sníží minimálně o 4°C. U větších prosklených ploch je snížení teploty v interiéru o 5–18°C v závislosti na použité fólii a rozsahu prosklené plochy.

 

 
Solární fólie instalována na externí straně prosklení střechy zimní zahrady proti přehřívání , externí fólie TITAN 35 XTRM
Bezpečnostní fólie 12 MIL má tloušťku 0,36mm. Bezpečnostní fólie 15 MIL má tloušťku 0,40 mm. V případě pokusu o násilné proražení se sklo s instalovanou bezpečnostní fólií rozbije, ale fólie jej drží v uceleném stavu a útočník tedy nemůže proniknout do objektu. Doporučujeme shlédnout názornou video ukázku srovnání rozbití skla bez fólie a s ochrannými fóliemi o tloušťce 0,17 mm a 0,20mm.
Lidské oko vnímá světelnou energii logaritmicky. Měření % propustnosti denního světla je měřeno lineárně ( fólie regulují intenzitu osvětlení lineárně ). Instalací fólie s propustností 50% ubyde v místnosti polovina osvětlení, ale lidské oko tento úbytek vyhodnotí tak, že budeme vnímat úbytek pouze o 0,3 (1=100 % úroveň osvětlení před instalací, 0=0% úplná tma). Volba vhodné propustnosti pro každou místnost zásadně závisí na velikosti a počtu prosklených ploch. Fólie s propustností 40% denního světla je vhodnou volbou pro obytné prostory a kanceláře. Místnost nebude po instalaci okenní fólie s propustností světla 40% šerá.

 

 
Pohled na sklo s instalovanou externí fólií TITAN 35 XTRA.
Technologie pro výrobu neprůstřelných okenních fólií není. Vyrábějí se pouze neprůstřelná skla s nalepenou bezpečnostní fólií. Některé společnosti dnes nabízí tzv. neprůstřelné fólie, jedná se však o omezenou schopnost fólie blokovat průstřel skrz sklo v závislosti na použití zbraně. Fólie může zamezit průstřelu z plynové pistole, ale už nezabrání průstřelu z silnější ráže střelné zbraně.
Všechny námi nabízené fólie jsou schváleny Státním zdravotním ústavem a mají zdravotní certifikát nezávadnosti a to i pro použití v potravinářství.
Nabízíme několik druhů barevných fólií. Barevné fólie s efektem čistého probarveného skla jsou v dostání celkem v 16 ti odstínech. Nabízíme i další barevné fólie, které jsou designovým doplňkem v pracovním prostředí, mateřských školách, obytných prostorech.

 

 
Barevné fólie s dokonalým průhledem přes prosklenou plochu vypadají jako barevné sklo
Barevné fólie s dokonalým průhledem přes prosklenou plochu vypadají jako barevné sklo
Zrcadlovou plochu lze vytvořit instalací jedné vrstvy reflexní stříbrné fólie SILVER 20 Xtra. nebo Int. Zrcadlová plocha s téměř 100 % odrazivosti se vytvoří nalepením dvou typů fólií přes sebe. První vrstva se skládá z černé fólie s 0% propustností + druhá vrstva je tvořena stříbrnou reflexní fólií s odrazivostí 80%. Pozor, důležité upozornění! Tato zrcadlová plocha nebude nikdy poskytovat tak dokonalé optické zobrazení jako klasické skleněné zrcadlo. Obraz vytvořený na reflexní fólii bude vždy neostrý. Tyto optické vady jsou dány nerovnostmi na nalepené fólii.
Bezpečnostní fólie jsou standardně vyráběny v šíři 1,22m, 1,52 m a 1,82 m. Jsou-li oba rozměry instalační plochy větší než rozměry fólie je nutné instalovat fólie s vodorovným napojením. Napojení nemá vliv na deklarované vlastnosti a je uznáváno pojišťovacími společnostmi.
Sklo bez úpravy má odrazivost přibližně 10%. Snížit tuto odrazivost pod 2% mohou antireflexní vrstvy, které dokáží snížit odrazivost až na úroveň 0,2%. Technologie výroby antireflexních vrstev se používá například při výrobě fotografických objektivů. Tuto technologii nelze využít při výrobě okenních fólií. Instalací libovolné okenní fólie se situace pouze zhorší. I čirá fólie na sklo má reflexi 7%.
Tepelně izolační fólie mají vysokou propustnost denního světla. Po instalaci prakticky nedochází k změně barevnosti a intenzity denního osvětlení. Pro osobní porovnání tónování fólií, doporučujeme využít naši nabídky zaslání vzorků zdarma ve formátu A5 poštou.

 

 
Porovnání tónování tepelně izolační fólie na skle
Na polykarbonát a plasty je možné vylepit pouze fólie, které jsou k použití na plasty a polykarbonát určené. Nabízíme fólie na polykarbonát proti přehřívání: v barevném provedení stříbrná a šedá, zejména vhodné instalovat na světlíky výrobních hal a skladů nebo i světlíky obytných prostor. Také nabízíme čirou ochrannou fólii na polykarbonát. PVC fólie matné mléčné nebo barevné PVC fólie je také možné na polykarbonát aplikovat s omezenou životností fólií.

 

 
SLIVER 20X-SKYLITE O2 universum
SLIVER 20X-SKYLITE O2 universum
Obdrželi jsme certifikáty v kategorii odolnosti EN 356 P2A, P3A a P4A pro námi nabízené bezpečnostní fólie. Odolnost skla s nalepenou fólii se testuje pádovou zkouškou tvrdým tělesem. Nárazovým tělesem musí být ocelová koule o průměru 100 mm a hmotnosti 4,11 kg. Zařízení pro uchycení nárazového tělesa musí umožnit nastavit požadovanou výšku pádu. Podle výšky pádu jsou kategorie odolnosti rozděleny do následující stupnice: P1A, P2A, P3A a P4A. U kategorii P1A, P2A, P3A a P4A nárazové těleso musí dopadnout na každý zkušební kus třikrát ze stejné výšky, přičemž místa dopadu tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany 130 mm. U kategorie P5A se musí výše popsaný postup opakovat třikrát u každého zkušebního kusu, provádí se devět úderů, tři do každého bodu trojúhelníku. Pro vaší bezpečnost vám nabízíme špičkovou kvalitu a příznivou cenu. Naše bezpečnostní fólie byly vybrány pro zabezpečení prosklených ploch ČNB. Výška pádu pro kategorii P1A : 1,5 m. Výška pádu pro kategorii P1A : 3,0 m. Výška pádu pro kategorii P1A : 6,0 m. Výška pádu pro kategorii P1A : 9,0 m. Výška pádu pro kategorii P1A : 9,0 m

 

 
FOTOGRAFIE Z PÁDOVÉ ZKOUŠKY P3A
Okenní fólie jsou vyrobeny z polyesterového nehořlavého materiálu. V kontaktu s přímým plamenem nebo vysokou teplotou se okenní fólie škvaří, ale nehoří. Při teplotě nad 260°C se taví.
Běžné okenní sklo většinu UV záření pohltí či odrazí. Propustnost bývá pod 20%. Typické okenní sklo absorbuje 30 % až 70 % UV záření. Není-li tedy okenní sklo nějak speciálně upraveno, lze se i přes něj teoreticky opálit, popřípadě spálit. Vyžadovalo by to ovšem extrémně dlouhou dobu expozice. Doba pro opálení je značně závislá na typu pokožky a typu prosklení. Obyčejné jednoduché sklo blokuje téměř všechny UVB paprsky, ale nedokáže vás zcela ochránit před UVA paprsky. Dvojitá skla ( ditermy ) s UV sklem dokáží snížit UVA záření pod 5 %. To by pak v praxi znamenalo, že expozice po dobu 20 hodin za sklem se rovná jedné hodině strávené na skutečném slunci. Přibližně 50 % UVA paprsků proniká okny s jedním sklem. UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin. Dlouhovlnné UVA záření (315 – 400 nm) – obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení. Středněvlnné UVB záření (280 – 315 nm) – zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže. Krátkovlnné UVC záření (280 – 100 nm) – je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá. Další podrobnosti. V létě při vysokých teplotách a málo klimatizovaných interiérech, dříve než se opálíte, můžete dostat úpal. Instalací interní nebo externí fólie prakticky odfiltrujete 99% UV záření. Za sklem s okenní fólií se nelze opálit.
Protisluneční fólie sníží zisk solární energie v zimním období. Zároveň je však nutné si uvědomit, že v zimě není možné využívat slunečního záření jako radiátoru. Zvláště v našem podnebném pásu není v zimě mnoho slunečných dnů a zároveň jsou dny v zimě velmi krátké. Protisluneční fólie značně sníží náklady na klimatizaci v létě. Malý až nepatrně vyšší výdaj za vytápění v zimním období je tak mnohonásobně vynahrazen.
V případě výběru tmavší fólie, je možné, že budete muset použít osvětlení dříve než před instalací. U klimatizovaných budov se mnohem více energie ušetří snížením letních tepelných zisků, než co se vydá na osvětlení. Standardně jsou v kancelářských budovách světla i během dne rozsvícena, v takto používaných objektech nedojde ke změně. Rozdíl může nastat v rodinném domě, kdy v blížících se večerních hodinách vnímáme šero v místnosti dříve s tónovanými fóliemi než se skly bez fólií. Nejedná se však o hodiny navíc kdy svítíme, ale o desítky minut v závislosti na velikosti prosklených ploch a typu použité fólie.
Záleží na rostlině a použité okenní fólii. Některé rostliny vyžadují vysokou úroveň UV záření, jiné rostliny přirozené světlo. Z naší zkušenosti se pokojovým rostlinám začalo dařit lépe za skly s fóliemi.

 

 
Pohled na prosklenou zimní zahradu pro pěstování rostlin s instalovanou externí fólií OPTILITE 75 XTRA.
Standardně jsme schopni Vaši poptávku zrealizovat do týdne nebo deseti dnů od objednání. U většiny poptávek na realizaci nebudete čekat více jak deset dnů. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem našich klientů a pokud to charakter instalace vyžaduje, pracujeme po předchozí dohodě i o víkendech.
Mytí skel ze strany instalace fólie je zajištěno našimi techniky a je již v ceně instalace. Prosklení není tedy nutné nijak předem připravit. Naši technici si skla umyjí před samotným lepení fólie. Vše je již v ceně samotné instalace.
Po zadání rozměrů skel Vám vypracujeme přesnou cenovou nabídku. Měření postačuje s přesností na centimetry , technici si materiál formátují sami na místě z originálních beden. Měří se pouze plocha samotného skla bez rámu a bez těsnění. V případě zájmu je možné se s námi domluvit na nezávazném záměru zdarma našimi techniky přímo u Vás.
Interní žaluzie technici umí demontovat a vrátit do původního stavu, cena za instalaci se nenavyšuje. Externí fólie se neinstalují pokud jsou na oknech instalovány venkovní rolety. Pokud klient chce externí fólie i přesto instalovat, během teplých a slunečních dnů nesmí být fólie zakryty venkovními roletami