Bezpečnostní a ochranné fólie

Bezpečnostní fólie na sklo

Bezpečnostní a ochranné fólie

Dodáváme a instalujeme certifikované bezpečnostní fólie na sklo v bezpečnostních třídách P2A, P3A a P4A. Bezpečnostní okenní fólie slouží ke zvýšení odolnosti skla při nárazu nebo rozbití za účelem vniknutí do objektu.
Další funkcí fólie je ochrana před poraněním v případě nárazu do prosklené plochy. Při rozbití skla nebo tlakové vlně bezpečnostní fólie udrží sklo kompaktní.

Bezpečnostní okenní fólie jsou čiré, dokonale průhledné a nežloutnou, ani nevytváří na skle reflexní plochu. Odfiltrují 99 % UV záření. Aplikace bezpečnostních fólií na okna je akceptována pojišťovacími společnostmi. Námi nabízené fólie na okna a na sklo jsou schváleny Státním zdravotním ústavem a pro normu P2A, P4A-EN 356.

 • Čiré fólie, které nežloutnou
 • Opatřené unikátní vrstvou proti poškrábání
 • Schváleny Státním zdravotním ústavem
 • Schváleny pro normu P2A, P3A a P4A – EN 356
 • Akceptovány pojišťovacími společnostmi

Výroba bezpečnostních okenních fólií proti vloupání

Bezpečnostní fólie jsou vyráběny technologií laminace několika vrstev čirého polyesteru na sebe. Vyrobí se tak dvou či třívrstevný komplet. Společně se silným akrylátovým lepidlem a aplikací na sklo již o tloušťce 3 mm zaručí instalace bezpečnostní fólie vysokou odolnost daného prosklení.  

Fólie s atestem P2A-EN 356 v kombinaci se sklem o tloušťce 3 mm zaručuje vysokou odolnost proti proražení a je v souladu s mezinárodními normami přijatými v ČR. Tato evropská norma je určena k posouzení výrobků pro bezpečnostní zasklení, které je běžněji známé jako zasklívací výrobky „proti lupičům“ a „proti vandalům“.

Bezpečnostní okenní fólie a jejich využití

Bezpečnostní fólie na sklo a na okna byla vyvinuta za účelem ochrany prosklených ploch budov proti zlodějům a vandalům. Současně poskytuje ochranu před poraněním při nárazu do skleněné plochy a výrazně snižuje riziko řezných a bodných zranění. Vytvářejí účinnou mechanickou bariéru proti násilnému proražení.

Čirá bezpečnostní fólie SECUR GRIP 12 MIL. Fólie s atestem P2A proti proražení.

Silné akrylátové lepidlo zaručí soudržnost rozbitého skla do doby, než dojde k výměně za nové prosklení. Novým trendem je aplikace bezpečnostních fólií při ochraně před účinky tlakové vlny při explozi nebo větrné bouři. Také zamezí prohození předmětů jako je kámen, dlažební kostka nebo lahev skrz prosklenou plochu.

Požární odolnost bezpečnostních fólií

Fólie mají vysokou odolnost proti teplu do 160 °C. Bezpečnostní okenní fólie zamezují a zpomalují šíření požáru. Prosklené plochy bez fólií žárem rychleji popraskají, sklo se roztříští a vzniklými otvory proudí průvan, který podporuje požár.

Bezpečnostní fólie na okna současně chrání vybavení interiéru (obrazy, koberce, nábytek, vystavené zboží) proti vyblednutí barev. Povrch fólie je opatřen ochrannou vrstvou proti poškrábání. Při čištění postupujeme obdobně jako při čištění skla. Čištění musí probíhat bez použití abrazivních čistících prostředků, tvrdých kartáčů a stěrek.

Využití bezpečnostních okenních fólií

 • Zpomalí postup pachatele do objektu
 • Zamezí prohození předmětů
 • Ochrana před účinky tlakové vlny
 • Zpevní zasklení, fólie drží sklo kompaktní
 • Zadrží 98 % škodlivého UV záření
 • Instalace možná na všechny typy zasklení

Aplikace a využití v praxi

Bezpečnostní fólie proti vloupání lze instalovat z interiérové strany na libovolné prosklení. Fólie jsou vyráběny v šířce 1,524 m a 1,82 m. V případě, že rozměry prosklení jsou větší, je pojišťovnami akceptované napojení. Spoj nemá vliv na deklarované vlastnosti fólie.

 • Domy, vily, zimní zahrady, bazény
 • Muzea, školy, školky, banky, nemocnice, galerie, divadla
 • Státní budovy, ambasády, letiště, železnice, metro, terminály, sklady
 • Obchodní domy, distribuční sklady, prodejny, výlohy, prosklená zábradlí
 • Výškové budovy proti pádu úlomků skla

Jaké bezpečnostní fólie nabízíme?

Zákazníkům nabízíme bezpečnostní fólie vysoké kvality na okna, na sklo a polykarbonát/PVC. Poskytujeme také kvalifikovanou konzultaci a analýzu včetně profesionální instalace. Zajistíme prodej materiálu v požadovaném množství i malého rozsahu. Na vyžádání zasíláme vzorky zdarma poštou ve formátu A5.

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 12 MIL. Čirá třívrstvá laminovaná fólie proti vloupání

Naše nabídka

 • Čirá atestovaná bezpečnostní fólie na sklo 12 MIL o tloušťce 0,36 mm
 • Čirá atestovaná bezpečnostní fólie na sklo 15 MIL o tloušťce 0,40mm
 • S certifikátem pro zaskleni ve stavebnictví podle normy EN 12 600

Bezpečnostní fólie na okna a sklo (P2A) se instalují od 850 Kč/m2 bez DPH. Pokud nemáte zkušenosti s instalací okenních fólií a fólií na polykarbonát, doporučujeme vám profesionální instalaci.

Ochranné fólie na sklo a polykarbonát

Nabízíme ochranné fólie na okna pro zpevnění prosklení certifikované pro normu EN 12 600 a se zdravotním atestem pro použití fólií v potravinářství, například proti kontaminaci potravin úlomky skla. Také dodáváme a instalujeme ochranné fólie pro aplikace na polykarbonát pro zpevnění střech, zastřešení a světlíků z polykarbonátu nebo PVC.

Ochranná okenní fólie je čirá a dokonale průhledná. Na skle nevytváří reflexní plochu a odfiltruje 99 % UV záření. Sklo s aplikovanou ochrannou fólií je odolné nárazům, v případě rozbití skla nebo tlakové vlny ochranná fólie udrží sklo kompaktní.

Fólie se vyrábí pro instalace na vnitřní a vnější stranu skel. Externí ochranné fólie chrání prosklení před poničením a rozbitím kroupami, kameny nebo štěrkem.

Ochranné okenní fólie

Ochranná fólie 4 MIL CLEAR interní proti rozbití. Fólie udrží rozbité sklo v celku do jeho výměny. Ochrana před poraněním a kontaminací potravin.

Čiré ochranné fólie na skla jsou řešením pro velké prosklené plochy, které jsou dnes běžným a velmi oblíbeným stavebním prvkem. Prosklené fasády a rozměrné skleněné obvodové stěny nových rodinných domů jsou již standardem současné architektury.

Sklo ve stavebnictví poskytuje originální design a modeluje světelnou a prostorovou pohodu interiéru v souladu s požadavky na pohodlné a zdravé bydlení. Ochranné fólie na sklo tak poskytují odstupňovanou ochranu před poraněním.

Nevýhodou rozměrného plochého skla je právě zvýšené riziko poranění v případě nárazu do skleněné plochy. Častým případem poranění dětí od rozbitého skla je pád z jedoucího kola v blízkosti domu nebo úder do skla nevhodným předmětem.

Bezpečnostní klasifikace fólií

Pro prosklené plochy s rizikem poranění se vyrábějí a na ploché sklo ve stavebnictví aplikují čiré ochranné fólie. Sklo opatřené ochrannou fólií proti poranění má svou přesnou klasifikaci a označuje se jako bezpečnostní sklo pro použití ve stavebnictví. Klasifikace plochých výrobků ze skla pro použití ve stavebnictví podle odolnosti proti nárazu a charakteru lomu je definována evropskou normou EN 12 600.

Klasifikace podle výšky pádu odpovídá odstupňovaným hodnotám energie přenesené při nárazu osoby. Systém klasifikace, uvedený v normě EN 12 600, se vztahuje na zvýšení osobní bezpečnosti omezením řezných a bodných zranění osob.

Využití ochranných fólií

Ochranná fólie 4 MIL CLEAR interní. Fólie zpevní prosklení. V případě pádu do prosklené plochy nebo silném nárazu, rozbité sklo zůstává díky fólii v celku až do jeho výměny. Zajištění bezpečnosti a ochrana před poraněním střepy.
 • Zpevní zasklení a chrání prosklené plochy před úlomky kamenů, krupobitím či jiným způsobům porušení skla
 • Sklo s ochrannou fólií se v případě nárazu nevysype, fólie drží sklo kompaktní
 • Je vhodné pro extrémně rizikové provozy jako jsou bazény, tělocvičny, baletní sály (doporučujeme oboustrannou instalaci)
 • Chrání potravinářské provozy proti kontaminaci úlomky skla
 • Zadrží 90 % – 99 % škodlivého UV záření
 • Instalace možná na všechny typy zasklení

Aplikace ochranných fólií

Aplikace ochranných fólií na sklo je povinná ve všech případech, kdy může dojít k poranění osob v důsledků pádu do prosklené plochy nebo k poranění úlomky z fasádového prosklení. Fólie lze instalovat z interní i externí strany zasklení.

 • Výroba a zpracování potravin, výrobní haly, sklady potravin,
 • Světlíky, počítačové sály, výtahové šachty, vstupní hotelové haly
 • Školy, fitcentra, tělocvičny, baletní sály, nemocnice, komerční objekty
 • Rodinné domy, prosklené příčky, zábradlí, prosklená schodiště

Jaké ochranné fólie nabízíme?

Zákazníkům nabízíme ochranné fólie vysoké kvality. Součástí našich služeb je kvalifikovaná konzultace a analýza, včetně profesionální instalace. Prodáváme materiál v požadovaném množství i malého rozsahu. Na vyžádání zasíláme vzorky zdarma poštou ve formátu A5.

Ochranná fólie 4 MIL CLEAR interní a bílá PVC fólie. Instalace na skla určená pro dekoraci sloupů v obchodním centru.

Naše nabídka

 • Čiré ochranné fólie dodáváme v tloušťkách 0,1 mm, 0,17 mm, 0,25 mm
 • Nabízíme čiré ochranné fólie na polykarbonát a plasty (uplatnění pro ochranu oken a řidičů vozů těžké mechaniky, světlíky)
 • Námi nabízené ochranné fólie na sklo jsou chráněny unikátní flexibilní vrstvou proti poškrábání
 • Fólie jsou vyráběny v kvalitě podle normy ISO 9001–2000

Naše certifikace

 • Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600
 • Certifikát Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti
 • Certifikát splňující normu IFS (International Food Standard)
 • Certifikát splňující normu BRC (British Retail Consortium Scheme)

Pokud nemáte zkušenosti s instalací bezpečnostních a ochranných fólií na sklo, na okna či na PVC doporučujeme vám profesionální instalaci. Pro vypracování nabídky nás kontaktujte.

Výhody

 • fólie odfiltrují 99% UV záření
 • bezpečnostní a ochranné fólie jsou čiré, dokonale průhledné, nevytváří reflexní plochu
 • aplikace na libovolné prosklené plochy
 • aplikace ochranné externí fólie na střechu z polykarbonátu, PVC
 • sklo s bezpečnostní nebo ochrannou fólií se v případě nárazu nevysype, fólie drží sklo kompaktní
 • zpevnění zasklení, zamezení prohození předmětů (kameny, dlažební kostky, zápalné lahve, výbušniny)
 • zpomalení postupu pachatele do objektu
 • fólie jsou certifikovány v bezpečnostní třídě P2A, P3A, P4A a normě EN 12 600
 • fólie mají zdravotní a potravinářské atesty
 • fólie s vrstvou odolnou poškrábání, čištění fólií lze provádět běžným způsobem

Parametry

Bezpečnostní fólie

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
Bezpečnostní fólie 12 MILInterní fólieP2A0,36 mm1,82 m
Bezpečnostní fólie 15 MILInterní fólieP3A , P4A0,40 mm1,52 m

Ochranné fólie na sklo

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
4 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,10 mm1,22m, 1,52m
4 MIL Clear Xtra.Externí fólieEN 12 6000,10 mm1,22m, 1,52m
7 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,17 mm1,52 m
7 MIL Clear XtraExterní fólieEN 12 6000,17 mm1,52 m
8 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,25 mm1,52 m

Ochranné fólie na polykarbonát

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
4 MIL Clear Xtra. FOR PCExterní fólie0,10 mm1,52 m