Bezpečnostní a ochranné fólie

Bezpečnostní okenní fólie proti vloupání, vandalismu a rozbití

Bezpečnostní a ochranné fólie

Dodáváme a instalujeme certifikované bezpečnostní fólie na sklo v bezpečnostních třídách P2A, P3A a P4A. Funkcí bezpečnostních fólií je zvýšit odolnost skla proti nárazu a rozbití za účelem vniknutí do objektu. Fólie současně chrání před poraněním při nárazu do prosklené plochy. Při rozbití skla nebo tlakové vlně, fólie udrží sklo kompaktní. Bezpečnostní fólie zamezí prohození předmětů jako je kámen, dlažební kostka nebo lahev skrz prosklenou plochu.

Bezpečnostní okenní fólie jsou čiré, dokonale průhledné, fólie nevytváří na skle reflexní plochu, odfiltrují 99% UV záření. Aplikace bezpečnostních fólií na okna je akceptována pojišťovnami. Bezpečnostní fólie jsou vyráběny technologií laminace několika vrstev čirého polyesteru na sebe, spolu se silným akrylátovým lepidlem a aplikací na sklo již o tloušťce 3 mm, zaručí instalace bezpečnostní fólie vysokou odolnost daného prosklení.  

Ochranné fólie na sklo a polykarbonát proti rozbití a poranění

Nabízíme ochranné fólie na okna pro zpevnění prosklení certifikované pro normu EN 12 600 a se zdravotním atestem pro použití fólií v potravinářství proti kontaminaci potravin úlomky skla. Dodáváme a instalujeme ochranné fólie pro aplikace na polykarbonát pro zpevnění střech, zastřešení a světlíků z polykarbonátu nebo PVC.

Ochranné okenní fólie jsou čiré, dokonale průhledné, fólie na skle nevytváří reflexní plochu, odfiltrují 99% UV záření. Sklo s aplikovanou ochrannou fólií je odolné nárazům, v případě rozbití skla nebo tlakové vlny, ochranné fólie udrží sklo kompaktní. Fólie se vyrábí pro instalace na vnitřní a vnější stranu skel.  Externí ochranné fólie chrání prosklení před poničením a rozbitím kroupami, kameny nebo štěrkem.

Výhody

  • fólie odfiltrují 99% UV záření
  • bezpečnostní a ochranné fólie jsou čiré, dokonale průhledné, nevytváří reflexní plochu
  • aplikace na libovolné prosklené plochy
  • aplikace ochranné externí fólie na střechu z polykarbonátu, PVC
  • sklo s bezpečnostní nebo ochrannou fólií se v případě nárazu nevysype, fólie drží sklo kompaktní
  • zpevnění zasklení, zamezení prohození předmětů (kameny, dlažební kostky, zápalné lahve, výbušniny)
  • zpomalení postupu pachatele do objektu
  • fólie jsou certifikovány v bezpečnostní třídě P2A, P3A, P4A a normě EN 12 600
  • fólie mají zdravotní a potravinářské atesty
  • fólie s vrstvou odolnou poškrábání, čištění fólií lze provádět běžným způsobem

Parametry

Bezpečnostní fólie

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
Bezpečnostní fólie 12 MILInterní fólieP2A0,36 mm1,82 m
Bezpečnostní fólie 15 MILInterní fólieP3A , P4A0,40 mm1,52 m

Ochranné fólie na sklo

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
4 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,10 mm1,22m, 1,52m
4 MIL Clear Xtra.Externí fólieEN 12 6000,10 mm1,22m, 1,52m
7 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,17 mm1,52 m
7 MIL Clear XtraExterní fólieEN 12 6000,17 mm1,52 m
8 MIL Clear int.Interní fólieEN 12 6000,25 mm1,52 m

Ochranné fólie na polykarbonát

NázevFotografie z instalaceInstalaceNormaTloušťka fólieŠíře fólie
4 MIL Clear Xtra. FOR PCExterní fólie0,10 mm1,52 m