Protisluneční solární fólie na okna

Okenní fólie na sklo proti horku

Decentní okenní fólie TITAN 20 XTRA proti přehřívání

Protisluneční solární fólie na sklo jsou externí fólie určené k aplikaci na vnější stranu skla.Mají primární funkci ochrany interiéru před přehříváním v důsledku tepelného slunečního záření. Fólie do oken proti slunci jsou efektivním a jednoduchým řešením pro udržení chladnějšího vzduchu v interiéru.

Solární protisluneční okenní fólie zamezí prostupu tepla skrz prosklení a poskytnou pohodlné a příjemné domácí i pracovní prostředí. Po instalaci protisluneční fólie na okna nedochází k přehřívání místností, sálů, výloh, výrobních hal, učeben, prosklených výtahových šachet a zimních zahrad 

Jak fungují solární externí fólie?

Protisluneční fólie SILVER 20 XTRA

Protisluneční okenní fólie fungují na velmi jednoduchém principu, který nevyžaduje žádnou dodatečnou mechaniku nebo elektroniku k provozu. Solární protisluneční fólie instalujeme vždy na vnější stranu skla.

Část tepelné sluneční energie je danou fólií absorbována a část tepla je odraženo. Veškeré teplo, které je fólií absorbované a odražené je odděleno od interiéru. Teplo nemůže přes sklo s fólií dovnitř a po instalaci solární fólie nedochází k přehřívání místností.

Procento absorbované a odražené solární energie fólií závisí na daném typu fólie. Obecně platí, čím je fólie více tónovaná a reflexní, tím dokáže více absorbovat a odrazit teplo. Fólie SILVER 20 XTRA zadrží až 81 % tepla.

Reflexní tónované fólie s efektem polopropustného zrcadla fungují na principu poměru světla. Přes den zaručí zrcadlové fólie aplikovaná na vnější straně skla soukromí. Večer, kdy v interiéru svítíme a venku je tma/ šero, reflexe fólie klesá, a soukromí je nutné zajistit jinou bariérou jako jsou závěsy, žaluzie nebo rolety. Protisluneční fólie jsou z toho důvodu také někdy nazývány jako termo fólie.

Okenní fólie – ukázky realizací

Způsob instalace fólií proti slunci na vnější stranu skla

Fólie je možné instalovat na libovolná prosklení vždy z vnější strany.

Otevíratelná a otočná okna
U otevíratelných a otočných prosklených ploch je přístup pro instalaci standardní. Protisluneční fólie lepíme z interiéru na otevřené nebo otočené okno, otočená posuvná skla lodžií nebo prosklené dveře.

Fixní přístupné prosklené plochy
Instalace na fixní prosklené plochy, které jsou z exteriéru přístupné pro instalaci z balkónu, verandy, lodžie nebo jsou prosklení situována v přízemí a instalace světlíků a světlovodů na pochozích střechách.

Fixní nepřístupná skla do 1 m2
Instalace na fixní, neotevíratelná okna realizujeme jištěním z lan u menších prosklených ploch do 1 m2, kdy se technik vykloní z okna, pokud je to u dané instalace možné.

Fixní nepřístupná skla nad 1 m2
Pro fixní okna a prosklení nad 1 m2, realizujeme instalaci fólií z nůžkových plošin, auto plošin, lešení nebo horolezeckou technikou.

Instalace samolepících okenních fólií

Okenní fólie SILVER 20 XTRA

Před samotnou instalací samolepících solárních fólií nejprve provedeme pečlivé ošetření a očištění vnějšího prosklení, těsnění a rámů. Doba aplikace fólií je závislá na rozměru počtu oken. Pro příklad, za jeden den polepí dva technici okolo 30 m2 prosklených ploch.

Fólie nelze vylepit přes nebo bezprostředně ke kraji rámu okna. Fólie se ořezávají přibližně 1 mm od těsnění gumičkami či silikonu, popřípadě 1 mm od samotného rámu okna, například u eurooken, a instalují se mokrou metodou.

Protisluneční fólie jsou samolepící, na vnitřní straně fólie je již aplikováno pevné akrylátové lepidlo, které je určeno k dokonalé adhezi s povrchem hladkého skla. Lepidlo je chráněno čirým filmem, který se odstraňuje bezprostředně před samotným lepením fólie na sklo, aby se minimalizovala možnost přilnutí prachu a pevných částic na lepidle, které by mohly být viditelné pod fólií po instalaci. Po instlaci doporučujeme daná prosklení nemýt po dobu dvou týdnů od instalace, kdy dochází k technickému vysychání zbytkové vody, která je oku neviditelná.

Zajišťujeme instalaci protislunečních fólií na klíč

Fólie proti slunci plní svou funkci bezprostředně po jejich instalaci, kterou pro Vás zajišťujeme na klíč. V případě preference klienta je také možné aplikovat fólie svépomocí a zakoupit samotný materiál. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného typu fólie. Vypracovali jsme pro Vás také podrobný návod na lepení fólií ke stažení ZDE. Na vyžádání zasíláme návod na lepení fólií v pdf. také e-mailem.

Instalace fólií na sklo není zásah do fasády nebo pláště budovy, je tedy možné se rozhodnout pro instalaci i v prostorech obytných domů jednotlivě bez nutnosti souhlasu společenstva.

Kvalita provedení instalace fólie na sklo

Protisluneční fólie instalují naši stálí zaměstnanci, kteří se specializují pouze na lepení fólií, proto našim klientům můžeme nabídnout odbornou a profesionální montáž.

Je nutné brát v potaz, že instalace samolepících fólií nikdy neprobíhá v bezprašném prostředí. Proto i přes veškerou preciznost práce a snahu našich techniků, se pod fólií mohou objevit v omezeném množství prachové nebo pylové částice. Naším cílem je, aby byl klient s naší prací spokojen, proto vždy instalujeme pro ukázku první prosklenou plochu pro odsouhlasení klientem.   

Teplotní podmínky pro instalaci externích fólií

Fólie na vnější stranu skla je možné instalovat za teplotních podmínek, kdy denní teplota při instalaci neklesá pod cca 13 °C a noční teploty alespoň dva týdny po instalaci neklesají pod cca 6 °C. Po instalaci solárních fólií dochází k technickému vysychání zbytkové vody pod fólií. Mráz a nízké teploty bezprostředně po nalepení fólií by mohly poškodit kvalitu instalace. Externí fólie nelze instalovat za deště, silného větru nebo při extrémně vysokých teplotách nad 37 °C.  

Porovnání solární fólie a klimatizace

solární fólie jako pasivní klimatizace

Protisluneční fólie SILVER 35 XTRA

Zejména v letních měsících dochází až k neúměrnému vyhřívání obytných a komerčních prostor. Na okna, výlohy nebo na prosklené pláště budov, intenzivně dopadá tepelné sluneční záření. Teplo následně prochází skrz prosklení do interiéru a vyhřívá prostory.

Jakmile teplo pronikne do interiéru, kumuluje a následně lze teplotu v místnostech snížit pouze použitím chladící techniky. Zjednodušeně řečeno, pokud se nám teplo dostane dovnitř, nemůžeme toto teplo nijak dostat přirozeně ven, dokud se venku neochladí. V domácím nebo pracovním prostředí je pak až do pozdních hodin nepříjemné vedro.

Instalace protisluneční fólie na sklo sníží náklady na klimatizaci, pokud se již v objektu klimatizace využívá. Protisluneční fólie mohou být také řešením celkové potřeby chladící techniku do interiéru instalovat nebo využívat během horkých dnů.

Jak zabránit blednutí barev u vystaveného zboží a nábytku

Protisluenční fólie OPTILITE 75 XTRA
Okenní fólie OPTILITE 75 XTRA

Všechny námi nabízené termo fólie odfiltrují 99 % UVA a UVB záření, které je velmi agresivní a ve větší míře, jak je dnes již známo, nebezpečné a škodlivé.

Ultrafialové záření společně s působením tepelného záření má za následek blednutí barev. Proto, pokud chceme zamezit blednutí barev v důsledku dopadajícího světla a tepla, musíme instalovat fólii, která nejen odfiltruje UV záření, ale zároveň zamezí prostupu tepla skrz sklo.

Teplo a UV záření pronikající přes prosklenou plochu může také poškozovat podlahové krytiny, které se v důsledku přehřívání zvedají a vlní, tento problém se vyskytuje z naší zkušenosti například u vinylových podlah. Externí samolepící fólie na sklo se instalují proti blednutí barev vystaveného zboží, zajistí delší stálobarevnost nábytku, koberců a ochrání podlahové krytiny.  

Životnost externích protislunečních fólií

Nabízíme externí solární fólie řady XTRA, řady XTRM a SKYLITE. Na všech solárních externích fóliích je napařena ochranná vrstva, která chrání fólii proti ultrafialovému záření a atmosférickým vlivům jako déšť, sníh, kroupy, slunce.

Fólie řady XTRA a XTRM mají také speciální externí vrstvu odolnou proti poškrábání. Fólie řady XTRA a XTRM je možné umývat běžně jako sklo bez fólie za použití standardně dostupných prostředků v obchodech, které jsou určené k mytí oken.

Řada SKYLITE na prosklené plochy nemá ochrannou vrstvu proti poškrábání, fólie je určena k aplikaci na šikmé prosklené plochy. Výrobce udává záruku na fólii po dobu 15 let. Instalace řady SKYLITE je vhodné pro komerční objekty, kde není vyžadováno mytí oken v častém intervalu, tedy třikrát nebo dvakrát do roka.

Při instalaci fólie řady SKYLITE na prosklené plochy, zajišťuje naše společnost odborné mytí ploch s instalovanou fólií.

Protisluneční fólie SILVER 20 SX na šikmá skla.

Fólie řady XTRM a SKYLITE mají výrobcem uvedenou záruku životnosti 15 let. Fólie řady XTRA z naší zkušenosti mají životnost okolo 8 let.

Fólie řady XTRA se běžně instalují na vertikální prosklení. Pokud chceme fólie aplikovat na horizontální a šikmá prosklení jako jsou prosklené světlíky, střešní okna nebo světlovody, instalujeme vždy fólie řady XTRM nebo SKYLITE. Šikmé a rovné prosklené plochy jsou více namáhané dopadem UVA a UVB.

Pro prodloužení životnosti fólií obecně platí, že bychom sklo s instalovanou fólií měli umýt alespoň dvakrát za rok. Častější mytí fóliím řady XTRA a XTRM neškodí a nezkracuje jejich životnost. Naše společnost dává záruku na dodávku a instalaci fólií řady XTRA po dobu 48 měsíců a záruku na dodávku a instalaci fólií řady XTRM a SKYLITE po dobu 60 měsíců.

Vliv na životnost fólií má i zeměpisná poloha, podnebí, vzdálenost od moře a nadmořská výška. Zeměpisná poloha České republiky, mírné podnebí, střední nadmořská výška a dostatečná vzdálenost od moře vytváří jednu z nejlepších variant pro dobrou životnost fólií.

Jaké druhy solárních fólií nabízíme a instalujeme

Dodáváme a instalujeme širokou barevnou škálu fólií proti slunci v různých stupních tónovaní. Nabízíme tónované reflexní protisluneční fólie pro zajištění maximálního snížení tepelného zisku v řadě SILVER – stříbrná, TITAN – šedá nebo BRONZE – bronzová.

Tónované reflexní zrcadlové polopropustné protisluneční fólie

Tónované solární fólie zároveň snižují oslnění a přes den slouží jako polopropustná zrcadla – zrcadlové fólie, kdy není vidět do interiéru, ale je zachován průhled přes fólii ven.

FÓLIE ŘADY SILVER – reflexní stříbrné tónované protisluneční fólie

FÓLIE ŘADY TITAN – reflexní titanové tónované protisluneční fólie

Kolik denního světla ubyde v místnosti po instalaci fólie?

Parametr přenosu viditelného světla ( VLT Visible light transmitted ) značí , kolik % denního světla fólie propustí. Například fólie SILVER 35 XTRA propustí 33% denního světla. Znamená to, že v místnosti zůstane už jen 33% denního světla a bude v místnosti tma?

V úvahu zde musíme brát fakt, že oko vnímá intenzitu denního světla jako funkci dekadického logaritmu, tedy pokud fólie například propustí 50% denního světla, pro oko je vnímání změny v zisku denního světla jiné. Tuto změnu oko vnímá jakoby do místnosti prošlo 70% denního světla.

Pro určení parametru, kolik % denního světla fólie celkem propustí ( VLT Visible light transmitted ) , je použito lineární měření.

Jako příklad vnímání intenzity zisku denního světla, můžeme uvést propustnost viditelného denního světla pro čiré prosklení bez fólie. U čirého dvojskla je propustnost denního světla 78 % a pro trojsklo dokonce 74%, okem ale nevnímáme prakticky žádnou změnu.

Světlá průhledná protisluneční fólie OPTILITE 75 XTRA

Nabízíme speciální čirou protisluneční světlou fólii OPTILITE 75 XTRA proti přehřívání s propustností denního světla 75 %, která je u našich klientů velmi oblíbená. Fólie je pro oko prakticky téměř čirá a barevně laděna do lehkého a příjemného nádechu světle modré barvy.

Na skle pak působí velmi přirozeně. Po instalaci světlé fólie OPTILITE 75 XTRA je zisk denního světla v interiéru pro oko prakticky nezměněn. Zároveň má fólie nízkou interní i externí reflexi 9 %.

Díky svým parametrům je fólie OPTILITE 75 XTRA nejvhodnější variantou pro řešení blednutí barev u vystaveného zboží. Po instalaci světlé solární fólie OPTILITE 75 XTRA můžeme stále vidět do výloh na vystavené zboží, proto je její aplikace vhodná pro komerčně využívané objekty (obchody, restaurace, ateliéry).

Světlá protisluneční fólie se instaluje také do učeben a studoven, škol a školek, kde je kladen důraz na zachování dostatečné světelnosti místnosti. Fólii instalujeme pro muzea, na objekty v historických částech města a do všech obytných prostor, kdy preferencí klienta je zachovat maximální zisk denního světla a zároveň snížit teplotu v interiéru. Fólie odfiltruje 99 % UVA a UVB záření a zároveň dokáže zadržet celkem 47 % solární energie – tepla.

SVĚTLÁ FÓLIE OPTILITE 75 XTRA – téměř čirá protisluneční fólie s nádechem do modra

Označení a název externích folií

Číslo za názvem fólie označuje přibližnou propustnost viditelného denního světla. Čím je dané číslo nižší, tím fólií propustí méně denního světa do interiéru, je více tónovaná a reflexní, a dokáže zadržet více tepla.

Příklad:
Fólie SILVER 20 XTRA propustí cca 20 % denního světla (odrazí 81 % tepla)
Fólie SILVER 50 XTRA propustí cca 50 % denního světla (odrazí 48 % tepla)

V řadě SILVER se vyrábí fólie:
• SILVER 20 XTRA a SILVER 20 XTRM
• SILVER 35 XTRA
• SILVER 50 XTRA
• SKYLITE SILVER 20 SX

V řadě TITAN se vyrábí fólie:
• TITAN 07
• TITAN 20 XTRA a TITAN 20 XTRM
• TITAN 35 XTRA a TITAN 35 XTRM
• TITAN 50 XTRA

V řadě BRONZE se vyrábí fólie:
• BRONZE 20 XTRA

Okenní fólie protisluneční TITAN 20 XTRA

Jak vybrat pro Vaši poptávku nejvhodnější typ termo fólie

Celkem nabízíme 13 druhů externích solárních fólií proti přehřívání. Na vyžádání zasíláme vzorky fólií ve formátu A5 zdarma poštou. Na našich stránkách naleznete mnoho fotografií z realizací lepení solárních fólií v sekci reference.

Ke každé fólii jsme pro Vás vypracovali podrobný katalogový list v češtině s parametry. Pro zjednodušené rychlé porovnání parametrů folií je k dispozici níže také seznam nabízených protislunečních fólií.

Při výběru správného typu externí solární fólie platí:
• Pro instalace na vertikální prosklení je možné použít řadu fólií XTRA nebo XTRM
• Pro instalace na šikmé prosklení se volí varianta XTRM nebo SKYLITE

Jednoduchý a osvědčený návod pro zvolení správného typu protisluneční fólie

Zrcadlové reflexní protisluneční okenní fólie TITAN 35 XTRA a TITAN 20 XTRA

Níže jseme pro Vás vypracovali velmi jednoduchý, přehledný, a především osvědčený návod pro lepší orientaci v nabídce solárních fólií.

Řešení oslnění
• Externí tónované fólie TITAN 07, TITAN 20, SILVER 20 nebo BRONZE 20 zajišťují dostatečnou ochranu před oslněním.

Razantní snížení teploty
• K razantnímu snížení teploty v interiéru se instalují fólie TITAN 07/ TITAN 20 / SILVER 20 / BRONZE 20/ SKYLITE SILVER 20

Vysoký výkon fólie a zároveň zachování dostatečného množství denního světla
• Při preferenci zachování dostatečného množství denního světla a zároveň vysokého výkonu fólie se instalují fólie TITAN 35 / SILVER 35.

Prioritou je zachovat maximum denního světla v místnosti
• Pro minimální úbytek denního světla se volí fólie TITAN 50 / SILVER 50 nebo OPTILITE 75 XTRA.

Instalace fólie bude na šikmé prosklené plochy nebo vodorovná střešní zasklení
• Pro šikmé prosklené plochy a vodorovně ložená skla, volíme vždy řadu XTRM nebo SKYLITE SILVER 20 SX

Cena za dodávku a instalaci fólií na klíč nebo prodej materiálu

Po zaslání rozměrů jednotlivých prosklených ploch Vám vypracujeme cenovou kalkulaci. Měření provádíme s přesností na centimetry. Technici si materiál formátují na místě před samotnou instalací.

V případě Vašeho zájmu, je možné nezávazné zaměření zdarma našimi techniky a následné vypracování cenové nabídky.

Pro rychlou informaci o investiční cenové náročnosti stačí zadat přibližnou celkovou plochu instalace.

Cena se liší v závislosti na druhu zvolené fólie, způsobu instalace, dopravě. Instalujeme fólie po celé České republice bez omezení. Dopravu po Praze a okolí neúčtujeme. Například dopravné do Brna vychází přibližně na 1 500 Kč bez DPH nebo dle dohody v závislosti na rozsahu a charakteru instalace.

Cílem našeho pracovního dne je dobře odvedená práce a spokojený zákazník

Řešíme dotazy klientů na stovky metrů polepu, ale také jedny dveře od skleníku. Věnujeme pozornost Vašim konkrétním požadavkům, respektujeme Vaše preference a na základě našich zkušeností Vám doporučíme nejvhodnější variantu pro řešení Vaší poptávky. Cílem našeho pracovního dne je dobře odvedená práce a spokojený zákazník.  

Pokud máte zájem o více informací nebo nezávaznou kalkulaci instalace protislunečních fólií, kontaktujte nás.

Výhody top 10 okenních protislunečních fólií

  • razantní ochrana proti přenosu tepla do interiéru a následnému přehřívání
  • solární fólie zadrží až 82% tepelné sluneční energie
  • výrazné snížení výdajů na klimatizaci až o 30%
  • snížení oslnění sluncem, doplnění designu pláště budovy
  • ochrana před blednutím barev, vystaveného zboží, nábytku, koberců, obrazů
  • fólií se zrcadlovým efektem poskytují přes den soukromí, není vidět do interiéru
  • aplikace na libovolné prosklené plochy, nehrozí popraskání skel
  • fólie s vrstvou odolnou poškrábání, čištění fólií lze provádět běžným způsobem
  • fólie mají unikátní externí ochrannou vrstvu, která je chrání proti atmosférickým vlivům
  • fólie odfiltrují 99% UV záření, zpevnění zasklení, fólie mají tloušťku 0,05 mm

Parametry

fólie v číslech #

Solární protisluneční fólie na okna

Název
Katalogový list s parametry fólie
Fotografie z instalaceBarva fólieZadržená sluneční energiePřenos viditelného světlaŠíře fólie
SILVER 20 XTRA Stříbrná tónovaná 81%17%1,22m, 1,52m, 1,82m
SILVER 35 XTRA Stříbrná tónovaná66%33%1,22m, 1,52m, 1,82m
SILVER 50 XTRA Stříbrná tónovaná54%48%1,52 m
TITAN 07 XTRA Šedá tónovaná88%7%1,52 m
TITAN 20 XTRA Šedá tónovaná69%19%1,22m, 1,52 m, 1,82m
TITAN 35 XTRA Šedá tónovaná57%36%1,22m, 1,52 m, 1,82m
TITAN 50 XTRA Šedá tónovaná49%53%1,52 m
BRONZE 20 XTRA Bronzová tónovaná83%16%1,52 m
OPTILITE 75 XTRA Modrá čirá47%76%1,52 m
TITAN 20 XTRM Šedá tónovaná74%19%1,52 m, 1,82 m
TITAN 35 XTRM Šedá tónovaná57%36%1,22 m, 1,52 m
SILVER 20 XTRM Stříbrná tónovaná83%17%1,52 m
SILVER 20 SX Stříbrná tónovaná86%14%1,22 m a 1,52 m